STOP SPAĽOVANIU
cudzieho rádioaktívneho odpadu na Slovensku!

Pomôžte: podpíšte a zdieľajte

Petíciu podpísalo 3 652 ľudí. Pridaj sa!
Radiaktívny odpad

Podpisovanie petície bolo ukončené

Politici SMERu, SNS a MOSTu chcú v tichosti nechať postaviť novú spaľovňu na rádioaktívny odpad dovážaný zo zahraničia. Vystavujú ľudí zvýšenému riziku pôsobenia rádioaktivity. Ide o nezodpovedný hazard so zdravím obyvateľov Slovenska.

Nesmieme byť spaľovňou rádioaktívneho odpadu pre celú Európu

Žiadame, aby bolo zákonom zakázané spaľovať na území Slovenska rádioaktívny odpad, ktorý sa nevyprodukoval u nás. Nechceme, aby sa pár vyvolených obohatilo na takomto biznise a ohrozovalo tak zdravie a bezpečnosť ľudí.

Riziká sú obrovské

Pri spaľovaní rádioaktívneho odpadu vzniká popolček, pri ktorom je veľmi tažké zábrániť jeho úniku do životného prostedia v prípade akejkoľvek nehody alebo problémoch s dopravou. Navyše radiačná monitorovacia sieť na Slovensku je v katastrofálnej kondícii, nie sme vôbec pripravení na mimoriadne udalosti tohto typu. Tiež odpad dovezený zo zahraničia má iné zloženie ako ten náš, a preto by sme museli vybudovať novú spaľovňu.

Našou povinnosťou je ochrániť Slovensko pred zamorením rádioaktívnym odpadom.

Ochrana našich obyvateľov Slovenska byť nadradená akýmkoľvek ekonomickým záujmom.

Poslední podpísaní